xoves, 16 de xaneiro de 2014

Hora de ler

Aínda que case a mediados do  curso pasado empezouse a dedicar 15 minutos diarios de lectura individual e silenciosa, é durante este curso escolar cando este proxecto comezou xa desde o mes de outubro. O alumnado elixe libremente a lectura que vai facer de entre as que hai á súa disposición na biblioteca do Centro. 15 minutos para que se adquira ou se afiance o hábito lector,  15 minutos de lectura por pracer, 15 minutos para gozar e imaxinar...

Imaxe vía Flickr