Ed. Documental

Así é a túa biblioteca: Formación de usuarios:


Como atopar un libro?Partes dun libro:


Sacándolle partido ao dicionario:
Comandos do tecladoTrucos Google
Como identificar noticias falsas?


Consellos para atopar páxinas web fiablesMetabuscador:

 É unha ferramenta que permite realizar procuras en buscadores; é dicir, son servidores web que realizan procuras nos índices dun gran número de buscadores e/ou directorios.
Presenta resultados seleccionados e a súa vantaxe principal é que amplía o ámbito das procuras que realizamos.
               http://www.iboogie.com/
               https://www.ixquick.com/esp/
               https://duckduckgo.com/

Como facer UN TRABALLO DE INVESTIGACIÓN?


Powered by emaze


        Consellos para facer unha exposición oral


Añadir leyenda


Como citar as fontes documentais:
Preme na imaxe
Zooarte